Behandling af personoplysninger

Generelt
Vi indsamler de personoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nummer, mail og eventuelle helbredsoplysninger, vi modtager i forbindelse med anmodning, oprettelse eller administration af din(e) forsikring(er) samt skadebehandling.
Vi vil typisk indhente oplysningerne fra dig, fra offentligt tilgængelige registre, som f.eks. BBR-registeret, Det Digitale Motorregister (DMR) eller på baggrund af et samtykke.

www.certus-forsikring.dk
Når du som bruger besøger Certus´ hjemmeside opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver. Det kan være oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, mail, IP-adresse m.v.

Anvendelse
Vi bruger dine personoplysninger, i det omfang de er nødvendige for at tilbyde, oprette og administrere forsikringer samt skadebehandle. Oplysningerne bliver også brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning til forsikringsanalyser, produktudvikling, kvalitetssikring, uddannelse, markedsanalyser, markedsføring, rådgivning, salgsstyring og til fastlæggelse af generel brugeradfærd.

Datasikkerhed på www.certus-forsikring.dk
www.certus-forsikring.dk benytter en 128 bit SSL-kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til www.certus-forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. mail til Certus ikke nødvendigvis er krypteret.

Opbevaring
Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe de kræves til opfyldelse af de saglige formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser og så længe, at det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Videregivelse
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at en begrænset persongruppe har adgang til de oplysninger, vi har om dig.
Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som vi samarbejder med, såvel indenfor som udenfor EØS- og EU-området.
I visse tilfælde videregiver vi de personoplysninger, vi behandler om dig til leverandører vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester, forsikringsagenter, sociale medier med henblik på vores markedsføring, i forbindelse med bestilling, salg, opgaver og skadebehandling eller anden overførsel af indholdet på www.certus-forsikring.dk eller andre tjenester.
Derudover udføres visse funktioner af databehandlere på vegne af os og dine personoplysninger vil kunne overlades til vores databehandlere i forbindelse med varetagelsen af disse administrative funktioner. Vores databehandlere behandler udelukkende personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra os.
Hvis det følger af en domstolsafgørelse, hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning, herunder hvis vi har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav.
Vi videregiver kun oplysningerne til tredjemand i det omfang dette er beskrevet i denne politik.

Indsigt i registrerede oplysninger
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse og klager herom kan ske til:
Certus Forsikringsagentur ApS
Olaf Ryes gade 7K
6000 Kolding
Mail: info@certus-forsikring.dk

Du kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:
Certus Forsikringsagentur ApS
Olaf Ryes gade 7K
6000 Kolding