Klagevejledning

Vi gør vores allerbedste, men ingen er fejlfri.

Hvis du er utilfreds med den behandling, du har fået hos os, vil vi gerne opfordre dig til at kontakte os.

Vi vil gerne vide, hvis vi har lavet en fejl, eller der er opstået en misforståelse. Har du opdaget, at vi har begået en fejl, eller ønsker du at klage over vores arbejde, kan du her læse om dine muligheder her på siden.

Er du uenig i vores afgørelse?
Når vi behandler din forsikringssag, indebærer det også, at vi træffer en afgørelse. Hvis du er uenig i afgørelsen eller den måde vi har udført en opgave på, beder vi dig om som det første at kontakte den afdeling, medarbejder eller konsulent, der har behandlet sagen eller har udført opgaven. Vi vil altid gerne høre din side af sagen, og vi tager os tiden til at forklare, hvad der ligger bag den afgørelse, vi har truffet. Ofte kan vi i sådan en samtale få løst eventuelle uenigheder, og det er det letteste og hurtigste både for dig og for os.

Vil du klage?
Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen på din sag og ønsker du alligevel at klage til os over vores arbejde, skal du skrive til vores klageansvarlige.
Beskriv venligst:

  • Hvad er du utilfreds med?
  • Hvorfor er du utilfreds?
  • Hvad foreslår du, at vi gør?

Det er en god idé at vedhæfte skriftligt materiale, der kan støtte din sag samt breve og mails, du har fået fra os i sagen.

Send klagen til Certus Forsikringsagenturs klageansvarlige, Kenny Andersen på klage@certus-forsikring.dk, att. Klage/Kenny Andersen.

Vi forsøger altid at løse sagen gennem dialog mellem dig, din rådgiver eller skadeafdelingen.

Medmindre sagen er meget kompliceret, bestræber vi os på at vende tilbage inden 5 arbejdsdage. Nogle gange har vi behov for at indhente kommentarer fra andre afdelinger i selskabet og så kan der godt gå et stykke tid, før vi konkluderer og svarer dig, Hvis vi undervejs får brug for flere oplysninger fra dig, kontakter vi dig.

Kan du ikke nå til enighed med Certus?

Er du ikke nået til enighed med os, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal indsende på et særligt skema, som du kan få hos ankenævnet.

Klager fra borgere i andre EU-lande

Vil du indgive en klage, der handler om køb af forsikringer, men bor i et andet EU-land end Danmark, kan du indsende klagen via EU-kommisionens online klageportal.

Læs om hvornår og hvordan du kan klage

Vi har samlet nogle links så du kan læse mere om det at klage over forsikring og få gode råd til hvad du skal gøre, hvis du er uenig i en afgørelse eller overvejer at indsende en klage.

Ankenævnet for Forsikrings Klageguide

Forsikringsoplysningen hos Forsikring & Pension