Gebyroversigt - 2024

Afgifter for år 2024

Bidrag til Garantifonden

Bidraget til Garantifonden opkræves på følgende forsikringer: Familie-, hus-, bil- og motorcykelforsikring. Beløbet udgør 40 kr. pr. police (Dog er garantifondsbidrag på motorkøretøjer suspenderet i 2024).

Miljøbidrag

Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 kr. om året pr. bilforsikring (pr. 1. juli 2017). Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab/forsikringsagentur for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Certus og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

Stormflod og -fald

Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring hos Certus, opkræver vi en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er 60 kr. pr. forsikring, og pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank. Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Statsafgift

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkøretøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Certus. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.
Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året.

Skadeforsikringsafgift

Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten.
Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.
Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet på dine valgte betalingsterminer, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er trådt i kraft. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

Forsikringstype Afgiftstype Afgiftens størrelse
Familie-, hus, bil- og motorcykelforsikring
Bidrag til Garantifonden
40 kr. pr. år
Bil
Miljøbidrag
84 kr. pr. år
Familie-, hus og fritidshusforsikring
Stormflods- og stormfaldsafgift
60 kr. pr. år
Bil-, knallert- og motorcykelforsikring
Statsafgift
42,9 % af bilforsikringens ansvarspræmie.
Alle forsikringer
Skadeforsikringsafgift
1,1 % af præmien pr. år

Gebyrer for år 2024

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Du kan vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned – uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen. Ved opsigelse med 30 dages varsel opkræves et gebyr på 50 kr. pr. police.

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år, opkræves derudover et gebyr på 500 kr. pr. police.

Rykkergebyr

Såfremt præmien eller skadeopkrævningen ikke betales rettidigt, sender vi en påmindelse.

Ved enhver påmindelse opkræves et gebyr på 100 kr. til dækning af diverse administrationsomkostninger.

Gebyrtype Gebyrstørrelse
Betaling via girokort
45 kr.
Administrationsgebyr
35 kr. pr. police
Opkrævningsgebyr
30 kr. pr. opkrævning
Månedlig betaling / Kvartårlig betaling / Halvårlig betaling
Intet tillæg
Rykkergebyr
100 kr.
Opsigelse af forsikringer med kort varsel
50 kr. pr. police
Opsigelse ved forkortet varsel inden for det 1. år
500 kr. pr. police